În România, școlile și grădinițele Montessori sunt autorizate de către ARACIP – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. În baza vizitei experților ARACIP are loc hotărârea consiliului ARACIP de acordarea a avizului de funcționare și se emite apoi ordinul de ministru. Actul de înființare al oricarei instituții de învățământ în România este ordinul Ministrului Educației, în care se precizează numele instituției, anul școlar începând cu care primește autorizarea, nivelul pentru care este autorizat, limba de predare și forma de învățământ.

Pentru alternativa educațională Montessori, înainte de depunerea dosarului de autorizare la ARACIP este necesară obținerea avizului consultativ CNAE – Comisia Națională pentru Alternative Educaționale. CNAE gestionează în România toate cele șase alternative educaționale recunoscute de către statul român – Waldorf, Montessori, Step by Step, Planul Jena, Freinet și Pedagogia Curativă. În cazul alternativei educaționale Montessori, prin studierea dosarului fiecărei instituții, CNAE este cea care decide dacă se întrunesc condițiile de calitate necesare, principalele criterii find legate de pregătirea cadrului didactic de la clasă și dotarea specifică alternativei Montessori.

La început, fiecare instituție de învățământ primeste o autorizare de funcționare provizorie, valabilă pentru primul ciclu de învățământ. În maxim doi ani de la finalizarea primului ciclu de învățământ (care are o durată de 3 ani în cazul educației Montessori), instituția de învățământ are obligația de a solicita o nouă vizită a experților ARACIP în vederea acreditării instituției. După obținerea acreditării, instituțiile sunt monitorizate de către experții ARACIP prin vizite programate din 5 în 5 ani.

În ceea ce privește centrele educaționale, ele nu au parcurs pașii descriși mai sus de obținere a avizului consultativ CNAE si de autorizare ARACIP. Menționăm că denumirea de grădiniță/școală este rezervată, conform legislației din România, pentru instituțiile care au parcurs acest proces legal de autorizare, toate celelalte purtând denumirea de centru educațional.  În cazul acestor instituții, fondatorul este cel care garantează calitatea actului de învățământ, iar părinții sunt responsabili de formularea întrebărilor potrivite pentru a vedea în ce măsură oferta educațională a centrului răspunde propriilor nevoi și așteptări.

Și în cazul grădinițelor Montessori, ca și în cel al centrelor educaționale Montessori, e nevoie ca părinții să afle ce înseamnă Montessori autentic, astfel încât să aleagă în cunoștință de cauză instituția potrivită pentru copilul lor. Pentru detalii vedeți Ce înseamnă Montessori autentic.

Pentru a oferi o educație Montessori autentică instituțiile de învățământ au nevoie în primul rând de oameni instruiți, ce au absolvit cursuri de specializare în acest domeniu. Cursurile Montessori de calitate sunt cursuri de lungă durată și implică investiții substanțiale, de ordinul a mii de euro. Un curs Montessori de un standard înalt conține peste 750 de ore cumulate de teorie predată de traineri, practică supervizată cu materiale Montessori, practică de observare și predare în clase Montessori. Cursurile online sau la distanță nu sunt recomandate pentru că de multe ori nu reușesc să transmită corect și complet profunzimea și complexitatea pedagogiei Montessori.

Menționăm că pentru obținerea avizului CNAE nu sunt acceptate diplome de cursuri online.